Podem organitzar la medicació múltiple en còmodes blisters perquè puguin ser administrats al llarg del dia, per a assegurar una correcta presa.